Opis Fundacji

 

Edukacja i przełamywanie stereotypów

Celem Fundacji Safe Water Safe Land jest dotarcie ze szkoleniami z pierwszej pomocy w zakątki świata pozbawione dostępu do edukacji ratowniczej, tam gdzie świadomość prozdrowotna jest wyjątkowo niska. Potrzeba niewiele, żeby uratować czyjeś życie – z tym przekazem docieramy do miejsc odległych od cywilizacji europejskiej, prowadząc wśród lokalnych społeczności warsztaty promujące bezpieczeństwo i pokazujące w praktyce, że aby ratować, wystarczą proste umiejętności. Zadaniem fundacji Safe Water Safe Land jest także promocja pierwszej pomocy wśród doświadczonych podróżników, żeglarzy, osób uprawiających sport i aktywny wypoczynek, również wśród młodzieży. Ratownictwo jest dynamiczne, ciekawe i ważne – świadomość i potrzebę regularnego treningu pierwszej pomocy rozbudzamy nie tylko na krańcach świata, ale też w Europie. Fundacja Safe Water Safe Land organizuje intensywne wyprawy szkoleniowe po bezdrożach, morzach i kontynentach, podczas których przełamujemy stereotypy o pierwszej pomocy – ktoś mówił, że jest nudna i trudna?

 

Zdrowie

Definicja zdrowia jest pozytywna – tak jak nasza fundacja! Jest to stan fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu. Umiejętności radzenia sobie w przypadkach nagłych, wzajemna pomoc, stosunki międzyludzkie i dostęp do opieki zdrowotnej wpływają na zdrowie indywidualne i zbiorowe. Nasze działania mają na celu realną, materialną i bezpośrednią pomoc – środki opatrunkowe i umiejętności ich wykorzystania, leki i ich zastosowanie, szkolenia dające wiedzę o postępowaniu przy określonych zagrożeniach zdrowia i życia, praca nad wzmocnieniem przekazu o profilaktyce pro-zdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 

Podróże

Czym jest podróż? Jest zmianą miejsca naszego pobytu na odległe. Brzmi dobrze? Brzmi świetnie! Jesteśmy zwolennikami, fanami, propagatorami wszelkich podróży – tych małych, tych dużych, tych dalekich i tych bliskich. Jako ratownicy, instruktorzy pierwszej pomocy i podróżnicy chcemy promować podstawową zasadę: safety first. Świadomość potencjalnych zagrożeń, przygotowanie szkoleniowe, odpowiednio wyposażona apteczka, niezbędna w podróży wiedza dotycząca lokalnej specyfiki fauny, flory, warunków pogodowych jest podstawą bezpiecznych wyjazdów. Podnoszenie świadomości wśród podróżników, żeglarzy, pasjonatów sportów ekstremalnych i mniej ekstremalnych jest naszą misją.

 

Klimat

Zmiany klimatu są faktem i jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń z jakimi musimy się zmierzyć. Wpływają one w ogromnym stopniu na całe społeczności, w szczególności w najbardziej dotkniętych regionach takich jak Afryka subsaharyjska czy Azja południowo-wschodnia. Są zagrożeniem humanitarnym, ekonomicznym i ekologicznym. Ocieplenie, susze i powodzie, pożary lasów, zmniejszenie zalesionych powierzchni, deficyt wody, erozja wybrzeży i podniesienie się poziomu wód – za tym wszystkim idą dotkliwe konsekwencje dla ludzi na obszarach dotkniętych zmianami, a bezpieczeństwo żywnościowe i sanitarne w wielu rejonach świata jest mocno zagrożone. Skala zmian jest tak duża, że nawet odpowiedzialną, wspólną międzynarodową pracą nie jesteśmy w stanie zatrzymać wielu procesów, które już się dzieją. Jednym z celów Safe Water Safe Land jest dotarcie z informacją, pomocą i szkoleniami adaptacyjnymi do miejsc i krajów, w których lokalne społeczności są szczególnie narażone na skutki zmian klimatycznych, których nie sposób zatrzymać – w szczególności do krajów najmniej rozwiniętych oraz małych rozwijających się krajów wyspiarskich, które są najbardziej narażone do negatywne skutki zmian klimatycznych, łącznie z ryzykiem całkowitego zatopienia, jeśli poziom wód będzie w dalszym ciągu się podnosił, co jest jedna z konsekwencji globalnego ocieplenia.