Kenia

top
Projekt: Kenia Status: Planowany
O Projekcie: Link do relacji:
Projekt we współpracy z fundacją Moyo4children na terenie i dla domu dziecka prowadzonego przez Moyo4children w Kathonzweni.
Szkolenia z pierwszej pomocy oraz szkolenia instruktorów pierwszej pomocy. Wsparcie sprzętowe. Szkolenia medyczne dla personelu pobliskiego szpitala/punktu ambulatoryjnego.
Drugi element to wsparcie koncepcyjne dla projektów rozwiązań ekologicznych ułatwiających funkcjonowawnie domu dziecka, jego zaopatrzenie w wodę i energię.
Koordynatorzy: Miejsce:
Ane Piżl Kenia, Kathonzweni
Wolontariusze: Liczba beneficjantów
zespół w budowie 37-100
Środki: Inne:
w trakcie
Opis Projektu

Projekt planowany jest na lato 2021 we współpracy z fundacją Moyo4children

Fundacja Moyo4children prowadzi dom dziecka w Kathonzweni, opiekuje się między 30 a 40 dziećmi w różnym wieku, zapewniając oprócz miejsca zamieszkania, utrzymanie oraz fundusze na edukację.
Planujemy przeprowadzić dla wychowanków jak i opiekunów domu dziecka szkolenia z pierwszej pomocy. Dla pełnoletnich wychowanków chcemy opłacić dzięki sponsorom szkolenia na instruktorów pierwszej pomocy. Zbieramy również fundusze na wsparcie sprzętowe. Zespół doświadczonych ratowników medycznych i lekarzy pracuje nad organizacją szkolenia medycznego dla personelu pobliskiego szpitala i/oraz punktu ambulatoryjnego.
Drugi, bardzo ważny element naszego projektu to konsultacje i wsparcie koncepcyjne dla ekologicznych rozwiązań ułatwiających funkcjonowawnie domu dziecka na codzień. Przede wszytkim chcemy pomóc w funkcjonalnych i lokalnie sensownych rozwiązaniach dotyczących zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz rozwiązań dla małych upraw.

Kliknij tutaj aby pobrać broszurę w formacie PDF.

Galeria zdjęć