IMG_5832(1)

Barbara Piżl

Position :

Psycholog, pracuje w podejściu poznawczo behawioralnym dla NHS w UK, członek British Psychological Society, specjalizuje się w psychologii miedzykulturowej i terapii. W Fundacji doradza w sprawach różnic kulturowych.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email